One Comment

  1. Damber kami

    दैशको सुरक्षाका साथै अन्नयायमा परेका लाई न्याय दिन नै प्रहरीको व्यवस्था भएको हो । तर घटनाको वास्तविक छानबिन नगरेरै पिडित लाई नै थुनामा राखिन्छ भने सुरक्षाकर्मी को काम नै छैन ।त्यसो त कथित दलित माथी अन्नयाय मलितले गरेकै त छन, के फरक भयो त सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी बिच?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2014 Copyright: Sunaulo Bihani Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.      Site By: Easy Access Nepal Pvt. Ltd